TURBO Moravia s.r.o. | Stroje a technologie

Společnost TURBO Moravia, spol s r.o. vlastní a používá tyto stroje:

Čištění rozebraných turbodmychadel

 • Tlakové mycí skříně TURBO clean, kde jsou rozebraná turbodmychadla zbavena karbonu a oleje, po otryskání zbytků brusiva (korundu a skla)
 • Otryskávací skříně TURBO blast pro otryskání jednotlivých částí turbodmychadel pomocí korundu nebo skleněných mikrokuliček

Vyvažování rotorů

 • Vyvažovací stroj TBcomfort německého výrobce SCHENCK, který je nespornou světovou jedničkou v tomto oboru. Na tomto stroji kontrolujeme přesnost vyvážení nových rotorů a znovu vyvažujeme použité a očištěné rotující díly. Citlivost a přesnost měření tohoto špičkového stroje vysoko přesahuje požadavky na precizní vyvážení rotoru uzlu turbodmychadla. Máme tak naprostou jistotu, že dále pracujeme s přesně vyváženými rotujícími díly. Bližší informace o TBcomfort zde
 • Speciální vyvažovací stroj TBsonio stejného výrobce jako TBcomfort. Tento stroj je určen výhradně k vyvažování a měření vibrací uzlů turbodmychadel. Uzel turbodmychadla je upnut do speciálního adaptéru a napojen na olejovou stanici (předehřátý čištěný olej o nastavitelné teplotě do 70°C s možností tlakování 0-6 bar). Následně je pomocí stlačeného vzduchu rotor roztočen až do stanovených otáček (maximum je 250 000 1/min). Je změřena křivka vibrací (závislost zrychlení a jeho úhlové polohy na otáčkách), porovnání této křivky s povoleným pásmem tolerance a nakonec je vypočtena nevývaha rotoru. Tuto nevývahu obsluha stroje kompenzuje odfrézováním závaží na vyvažovací matici rotoru, tolikrát, až je nevývaha v toleranci. Poslední měření, při kterém je dosaženo všech parametrů v pásmu tolerance, je zaprotokolováno, archivováno a kopie protokolu přiložena k zakázce. Bližší informace k TBsonio zde

Testování a nastavení elektronické regulace turbodmychadel

 • Actuator tester ATD-1, který umožňuje otestovat a nastavit polohu většiny používaných elektronických regulací turbodmychadel. Rovněž umoňuje proměřit snímače polohy podtlakových regulátorů. Více informací zde
 • Flowbench VISCOM BASIC pro kalibraci variabilní geometrie lopatek. Více informací zde

Stlačený vzduch

 • Šroubový kompresor ORL 15 AX2 o výkonu 15kW českého výrobce Orlík kompresory V.D. ve spojení s tlakovou nádobou 1000 l. Dostatečný výkon kompresoru a kapacita vzdušníku umožňuje docílit požadovanou rychlost náběhu při vyvažování na TBsonio a v neposlední řadě současnou práci při otryskávání, mytí i vyvažování. Více informací zde
Turbo Moravia

TURBO Moravia s.r.o. | Doporučení a záruka

 1. Repasované nebo opravené turbodmychadlo bude montováno pouze odbornou servisní dílnou. Odběratelem tedy musí být firma,
  která vlastní živnostenský list opravňující k opravám a údržbě motorových vozidel.
 2. Nejsou povoleny žádné zásahy do motoru či turbodmychadla (např. zvyšování výkonu nebo plnicího tlaku).
 3. Před montáží opraveného nebo nového turbodmychadla je třeba zjistit příčiny poruchy původního turbodmychadla a tyto odstranit.
  Ty Vám jsou sděleny naší firmou ihned po provedení diagnostiky vadného turbodmychadla.
 4. Před montáží opraveného nebo nového turbodmychadla vyměňte vzduchový filtr.
 5. Před montáží opraveného nebo nového turbodmychadla vyměňte olej a olejový filtr.
 6. Hrdlo přívodu oleje turbodmychadla zalijte motorovým olejem.
 7. Zkontrolujte stav sběrného potrubí a svorníků, prověřte průchodnost trubičky přívodu oleje.
 8. Na těsnění přívodu a odvodu oleje je povoleno používat pouze originální těsnění, nikoliv tekuté těsnicí tmely.
 9. Po montáži turbodmychadla nastartujte motor a ponechejte cca 3 minuty běžet na volnoběh. Poté znovu zkontrolujte těsnost spojení.
 10. Záruka na nové nebo repasované turbodmychadlo při dodržení těchto podmínek je 24 měsíců od převzetí zakázky odběratelem.

TURBO Moravia s.r.o. | Nabídka a ceny služeb

Generální opravu běžného turbodmychadla, které není destruktivně zničeno a nemá zničenou elektronickou regulaci, provádíme za jednotnou cenu 5 900 Kč bez DPH. V případě destruktivního poškození (přetržení hřídele, poškození variabilní geometrie, vadná regulace atd.) bude se zákazníkem dohodnuta cena individuálně podle potřeby nových dílů.

Aktuální ceník doplňkových služeb a nabídka turbodmychadel na výměnu je zde: Skladový ceník ke stažení (formát PDF, 13 kB)

Při výměnném způsobu opravy (máme-li požadovaný typ v nabídce) vracíme zákazníkovi 2000 Kč bez DPH v okamžiku vrácení poškozeného turbodmychadla shodného typu.

TURBO Moravia s.r.o. | Postup generální opravy

Pokud zákazník přistoupí na výměnný způsob opravy, zásadně doporučujeme vyčkat na okamžik, až mechanik vyhodnotí stupeň poškození turbodmychadla. Teprve v této chvíli je k dispozici informace o možné vnější příčině havárie nebo poškození turbodmychadla. Pokud by zákazník namontoval nové nebo opravené turbodmychadlo bez odstranění vnější příčiny, poškození by se v krátkém čase opakovalo a zanikl by tak nárok na záruku. Rovněž nemůžeme převzít záruku za naši kvalitní práci, bude-li repasované turbodmychadlo neodborně montováno jinde než v odborné autodílně.